Zippyshare is blocked in the UK and Germany. To download from these countries you must use a VPN.

Cút Lộn - Xào Ke (2019)

Artist - Cút Lộn
Album - Xào Ke
Year - 2019
Genre - Thrash Metal / Crossover / Punk
Country - Vietnam
Quality - MP3 / CBR 320 Kbps
Label - Skewers Records
Facebook

TRACKLIST
1. Em đi xe hơi 01:33
2. Cô hàng xóm 02:20
3. Tám điều gấu dặn 02:04
4. Em ăn gì 02:13
5. Khu em sống 02:12
6. Em đi học 02:53
7. Nũ nợn 01:32
8. Em cắt trym 02:12
9. Em đi đổ rác 02:04
10. Em bị oánh 03:42

DOWNLOAD

More from this band at »
  • Hey, leave your comment about this album (;